Kookv Thinh Cua Guktae Cu Bay Lung Tung Giong

95:
Càng nhìn anh càng thấy em giống 1 người?

97:
Giống ai?

95:
Chồng con trai lớn của mẹ anh :)

10/2/2019
Tri_nay_nhạt_thế_thôi