Kookv Thinh Cua Guktae Cu Bay Lung Tung Lac

Jeon
Kim Taehyung anh lại đi lạc đường.

Kim
Anh không giỏi phương hướng mà 😢

Jeon
Em đã chỉ rõ rẽ phải xong rẽ trái trong rẽ phải 2 lần rẽ trái đi thẳng rẽ phải rồi mà vẫn lạc. Trong đầu anh chứa gì vậy hả?

Kim
Chứa toàn hình bóng em :<

Jeon
Tae...

Kim
Anh chỉ quan tâm đường vào tim em sao cho khỏi lạc thì làm sao biết đường phố thế nào được :<

Jeon
Chờ em đến đón anh. Không được đi lung tung đâu đấy.

7/5/2019
Tri