Kookv Thinh Cua Guktae Cu Bay Lung Tung Lai An

Cúc
Em mua đồ ăn cho anh này

Thê nghĩ
Biết ngay biết ngay hôm nào cũng vỗ béo mình
Để bụng mình mỡ
Để má mình bánh bao
Để mung mình bự
Tất cả là âm mưu của nó
Nó vỗ cho mình béo rồi lấy cớ bỏ mình
Gần đây chắc lại tò tí te với em nào
*mặt nguy hiểm*

Cúc
Sao vậy? Không ăn sao?

Thê
Ăn chứ ăn chứ 😘
Hihi
Yêu Kookie quá đi 💜
4/1/2018
Tri