Kookv Thinh Cua Guktae Cu Bay Lung Tung Nhung Ngay Phai An Chay Cua Jeongguk

Ngày 1: không sao, 1 ngày nhịn vẫn chưa có vấn đề gì

Ngày 2: hơi thấy bứt rứt trong người

Ngày 3: đành tự xử

Ngày 4: ăn cắp ảnh của Taehiong để ngắm

Ngày 5: Trộm quần áo Taehiong để lấy mùi

Ngày 6: Mở Run nghe tiếng Taehiong hét khi sợ để lấy khoái cảm

Ngày 7: Xỏ dép tông chạy quanh nhà tạo tiếng Pạch Pạch để nhớ âm thanh khi làm tình

Sang tuần mới

Taehiong à, cứu emmmmmm ụ_ụ8/2/2019
Tri