Kookv Thinh Cua Guktae Cu Bay Lung Tung Rang

Kể từ ngày đó chị lưỡi hôm nào cũng ghé thăm vài lần.

Taehiong vì buồn mà khóc, sức khoẻ yếu đi sau đó liền bị sâu.

Chủ nhân đưa Taehiong đến nha sĩ

Nha sĩ nói phải hàn

Người ta tiêm thuốc vào Taehiong.

Người ta đụng Taehiong đến đau.

Người ta đắp cho Taehiong một người bạn có màu trắng trắng.

Bạn trắng trắng rất tốt, rất bám Taehiong, hay chọc Taehiong vui nhưng mỗi lần chị lưỡi đến Taehiong lại khóc.

Bạn trắng trắng không chịu được liền buông Taehiong.

Chủ nhân lại tới nha sĩ

Nha sĩ nói hay nhổ quách Taehiong đi.

Taehiong bị kết án tử.

3/6/2019
T không nghĩ ra viết ngọt kiểu gì luôn á
Ngọt sâu răng thì vẫn là ngược :v