Kookv Thinh Cua Guktae Cu Bay Lung Tung Xuong

Taehiong và Jeongguk cãi nhau to.

Taehiong chửi Jeongguk là đồ con chó.

Jeongguk chửi Taehiong là đồ cục xương.

Taehiong
???

Jeongguk
Chó ăn xương :)
Hay anh thích làm cứt :)

Taehiong
Cút cho ông 😡

14/5/2019
Tri