Kookv Thinh Cua Guktae Cu Bay Lung Tung Y Te

Jeon Jeongguk chạy thục mạng đến phòng y tế.

"Nó đâu?"

"Nó nào?"

"Kẹo mút sáng nay thầy cho đứa nhỏ ở cổng trường."

"Hết rồi."

"Sao không để phần em?"

Taehiong phì cười

"Ai biết tên nhóc lớn đầu như cậu vẫn mê kẹo mút."

Jeongguk gục mặt trên vai Taehiong

"Tại đó là kẹo của thầy mà, người ta có mà em không có, em không chịu, không chịu."

"Yaaaa, nũng nịu cái gì, bệnh hả?"

"Ừm em bệnh rồi."

"Bệnh gì để tôi cho thuốc."

"Thuốc làm sao chữa được bệnh tương tư thầy."

Taehiong ngạc nhiên gõ đầu Jeongguk

"Thằng nhóc này..."

Jeongguk nắm lấy cánh tay gầy nhỏ của Taehiong

"Đừng có kêu em là nhóc, bệnh này chỉ có cách dùng thầy chữa khỏi, mau chữa cho em đi :<"

29/4/2019