Liliana X Tulen Lqm Couple Ket Qua

Đưa kết quả sớm ròi viết sau nhé:)

_-_Liliana_-_ : 3 câu

Shokiru : Hem đúng lắm nhưng cho 1 câu

__MVP__ : 1 câu

YiJackson976 : 1 câu 

Annh46 : 1 câu


Truyện sẽ ra sau, t đang bí từ:))

Bye bye mn=))