Liliana X Tulen Lqm Couple Riot Co Van De

Đậu xanh!

Mùa trước t cố mãi mới cày lên đc Bạc, Vàng, giờ nó reset cho xuống Sắt?????

Hey Riot, t nghĩ mấy ông nên xem cái này mà xem xét sửa lại nhé, ức vkl!


À mà có ai chơi thì KB đi, chứ chơi 1 mình chán lắm!!!


Còn vụ chap mới thì...T7 hoặc CN nhé=))

Hứa:3