May Van Tho Tran Troc

Gió đêm gào thét ngoài khung cửa

Không biết người thương đã ngủ chưa

Canh bốn canh ba trôi quá nửa

Ánh đèn hiu hắt bóng rèm thưa.

Long Xuyên, 19 / 03 / 2018.