May Van Tho Tuoi 17 Oi Cho Toi Hoi

Tuổi mười bảy ơi cho tôi hỏi

Thanh xuân đẹp nhất ở điều gì?

Là mí tình thơ đầy ý vị?

Hay là cái miệng cười mỉm chi?

*

Tuổi mười bảy ơi cho tôi hỏi

Thanh xuân lo lắng nhất điều gì?

Bài học hôm qua chưa thuộc kĩ?

Hay những lần chép phạt nội quy?

*

Tuổi mười bảy ơi cho tôi hỏi

Thanh xuân bận rộn nhất điều gì?

Lịch học dày thêm nên mệt mỏi?

Hay mỗi lần kề cận mùa thi?

*

Tuổi mười bảy ơi cho tôi hỏi

Thanh xuân lưu luyến nhất điều gì?

Bàn tay chưa nắm đành buông bỏ?

Hay là từ biệt kẻ tương tri?

*

Tuổi mười bảy ơi cho tôi hỏi

Thanh xuân này có trở lại không?

Tuổi mười bảy trầm ngâm không nói,

Hoa phượng ngoài sân rực sắc hồng.

Long Xuyên, 24 / 03 / 2018