Meu X Redhood Thong Bao Nghi Tet

Hellu m.n nạ. Nun đã quay trở lại đây.
Hnay nhà trg thông báo nghỉ Tết mà Nun vui quá trời lun ak. Nhân tiện nghỉ Tết thì Nun cx xin thông báo lịch nghỉ Tết của truyện lun nhoe!!!😉
Khi nào Nun đi học lại thì Nun sẽ ra chap mới chi m.n đọc ha.
Còn bây giờ thì.....
              NGHỈ TẾT THUI NÀO!!!! 🙌