Nguoi Tinh Tri Mang An Tam Thong Bao

Thông báo: Thưa các bạn độc giả, vì đợt này phải sửa bản thảo phục vụ xuất bản, nên trong khoảng từ ngày 20.03 đến ngày 10.04, cách một ngày có một chương. Cảm ơn mọi người yêu thích "Trí mạng", cũng cảm ơn mọi người đã chờ đợi.

~From Yinxun~