Phu Thuy Bac Spells Potions Spell Canh Bao

Warning spell

Đây là một lựa chọn nhẹ nhàng và hợp lý hơn thay thế cho nguyền khi cảm xúc của bạn vượt kiểm soát. Ưu tiên dùng với đối tượng là bên sai hơn.

Tác dụng của spell thiên về bản thân hơn là lên người khác. Giúp bạn có thể kiểm soát tình huống, bình tĩnh lại và tìm ra cách giải quyết. Tóm lại thì tác dụng là: "để tao yên!" (tạm thời)

*Chuẩn bị:
1 cây nến đen (nếu không có thay bằng trắng, nếu không tiện thì đọc thôi cũng được)
ưu tiên làm ngoài trời

Vừa đọc chú sau (chọn 1 trong 2) vừa tưởng tượng về kẻ đó. Nếu không có đối tượng cụ thể thì cầm ngọn nến, vừa đọc vừa dồn mọi uất ức, tức giận, hận thù vào nó. Không nến và không đối tượng thì vừa đọc vừa tưởng tượng dồn cảm xúc vào một quả cầu màu đen, khi đọc xong bắn quả cầu đen lên trời:

Chú #1
“Blood turn black and flesh turn blue,
I will curse if you force me to.
By the left hand and the unclean food,
I’ll curse your eyes, I’ll curse your lies,
I’ll call down a plague of flies.
Blood go black and flesh go blue,
Evil from me and back to you
My soul clean and yours on fire,
You screwed with a witch you get burned, liar! “

Chú #2:
"Your blood is black, your heart is cold,
promises been broken and lies been told.
never again, could i trust thee,
against you i point the power of three.
your heart is cold, your blood is black,
for once three times will not come back.
i hope you know now, i hope you see,
to never harm, or betray me."

Đọc xong để nến cháy rụi.

#heli