Phuc Hoi Suc Khoe Theo Phuong Phap Ohsawa Loi Noi Dau

Lời nói đầu

    Đây là bản dịch từ nguyên tác Pháp ngữ "Retour à la Santé par la Macrobiotique" (không ghi xuất xứ) của một trong những dịch giả về Phương pháp Trường sinh OHSAWA trước năm 1975, được in bằng Ronéo, không ghi tên, không phổ biến rộng và người biên tập chưa tìm được bản gốc để tra cứu. Nay vì nhận thấy hay, bổ ích, cần cho tham khảo và chắc hẳn bản ý của người dịch cũng muốn làm lợi cho nhiều người, chúng tôi xin mạn phép cho in phổ biến nội bộ sau khi sắp xếp, bổ sung, biên tập lại đôi chút, cuối cùng có phụ thêm phần phụ lục tư tưởng của Ohsawa tiên sinh mà chúng tôi dịch hay sưu tập trong một số nguyên tác và sách dịch đã từng phổ biến ra Việt ngữ. Một lần nữa chúng tôi xin ghi ơn các vị đã dịch sách OHSAWA tiên sinh nơi đây.

            Huỳnh văn Ba