Quyen 5 Co Vo Xinh Dep Cua Ong Trum Hac Dao Hoi Y Kien

1. Các bạn muốn chap 4 nữ chính trở về chưa?
2. Các bạn muốn nam phụ xuất hiện hay Hàn Thiên Quân đóng giả làm người yêu?
3. Ngược nam chính nhiều hay ít?
4.  Mình muốn hỏi lại các bạn về vấn đề kết truyện HE hoặc SE
- HE: nam chính x nữ chính
- SE: nếu có nam phụ xuất hiện thì nam phụ x nữ chính
5. Mình nên cho nữ phụ gặp lại nam chính trong trường hợp nào?
- Nữ chính trở về và kí hợp đồng với tập đoàn nam chính hoặc làm người mẫu đại diện của tập đoàn nam chính.
- Nữ chính và nam chính gặp nhau trong một bữa tiệc khi nam chính sang nhật bản kí hợp đồng.
6. Vương Tuyết Mai các bạn muốn có chồng hay hôn phu?
7. Các bạn muốn có bách hợp trong truyện không?
Mong các bạn góp ý. Chân thành cảm ơn các bạn.
Hôn nay mình muốn hỏi ý kiến của các bạn ngày mai sẽ có chuyện.
Chap 4. Dự tính là sẽ có H của Thiên Quân x Anh Phong.