Shortfic Soukoku Soi Ca Va Cau Be Quang Khan Do Drop

Tui drop thật đấy. Nhưng vẫn viết truyện có nội dụng như thế này cho một fic khác cùng tên. Khoảng tháng 6 hoặc 9 năm nay tôi sẽ viết. Viết lại các bác yên tâm là cách sử dụng ngôn từ sẽ được cải thiện, chuyện sẽ bớt xàm. Và tôi sẽ ko bỏ bê nó đâu.

Hiện tại tôi còn phải chăm lo cho 2 cái fic khác cho nên.......

Khi viết lại tôi sẽ xóa cái fic này đi.