Simmy Amp Jack Simmydere Va Dua Con Cua Quy Ss 1 Thong Bao 3

Các bạn ơi, mik trong truyện nhân vật hay là sát thủ nên nhân vật khi là sát thủ của mik sẽ như thêz này

Còn nhân vật bình thường thì vẫn là hình kia

Avatar mik đã đổi và đôi khi dùng avatar cũ