Simmy Amp Jack Simmydere Va Dua Con Cua Quy Ss 1 Thong Bao

Mị sắp phải đi học nên sẽ ra chap chậm, với cả sẽ ra một nhóm mới vs nhân vật mới:
Kairon:
Tính cách: hiền hòa, vui vẻ, hay trêu trọc người khác nhưng khi có Mèo ở đó thì sẽ không làm gì cả
MilkTea-club

Mèo:
Tính cách: Vui vẻ, là em ruột của Simmy nhưng đã thất lạc 5 năm, hòa đồng là bạn gái của Kairon.
Sammy:
Tính cách giống Mèo là em họ của Simmy, biết Mèo là em ruột của Simmy nhưng không nói ra
Hết.... Còn nhiều lắm nhưng mị mỏi tay