Simmy Amp Jack Simmydere Va Dua Con Cua Quy Ss 1 Tin Bun

Các bạn ơi, mik sẽ chính thức bỏ truyện. Mik ko vik nữa vì chắc các bạn sẽ thích Simmy và Jack. Tui sẽ chính thức bỏ