Su Thay Doi Bat Ngo Thong Bao

Tui sẽ ngưng truyện một thời gian nha tui ra đã hơn 30 chap rồi mà lượt xem và lượt bình chọn thấp quá nên khi nào nó tăng lên tui sẽ tiếp tục có lẽ tui viết không hay nhưng tui sẽ cố gắng yên tâm tui sẽ quay lại vào một ngày không xa 😊😊😊😊