Text House Of Kookmin Eighty One

JungKook: jimin, khi nào thì anh cưới vậy?

Jimin: làm sao?

JungKook: thì anh cứ nói đi

Jimin: anh không biết

JungKook: vậy anh cứ suy nghĩ thêm đi

JungKook: khi nào cưới thì bảo em, em cưới anh :)))

___________________________ End chap 81 _____