Text House Of Kookmin Eighty

JungKook: jimin, em đơn phương anh được 5 năm rồi

Jimin: ừ :)

JungKook: anh bảo anh đã
có người yêu

Jimin: ừ :)

JungKook: em không thể
chấp nhận việc đó được

JungKook: em rất ích kỉ,
jimin

JungKook: em không
muốn anh thuộc về bất kì ai
khác ngoài em cả

JungKook: vậy nên em
sẽ giành anh về từ tay 'hắn'

Jimin: ừ :)

Jimin: cứ ở đó mà tự
giành giật với mình đi,
đồ ngốc!

___________________________ End chap 80 _____