Text House Of Kookmin Eleven

Jimin: JungKookie, em có thích anh không? :>

JungKook: Không

Jimin: Vậy là JungKookie ghét anh sao? :<<<

JungKook: Jimin, em không thích cũng không ghét anh

JungKook: Vì em yêu anh <3

.2B continue.