Text House Of Kookmin Fifty Four

JungKooK:  jimin, anh biết không

JiMin:  ừ, sao?

JungKooK:  em không thích con gái

JiMin:  có vấn đề!

JungKooK:  em không thích con người

JiMin:  nghiêm trọng rồi đây!

JungKooK:  em cũng không thích anh

JiMin:  chuẩn bị đi chết đi!!

JungKooK:  em yêu anh, jimin <3

JiMin:  ồ, em vẫn rất bình thường, jungkook ạ :))).2B continue.