Text House Of Kookmin Fifty One

Jimin: jungkookie, nếu bây giờ được ban cho một điều ước

Jimin: em sẽ ước gì :)))

JungKooK: park jimin, anh mau nhận lời cầu hôn của em đi!

.2B continue.