Fifty seven

JungKooK :  anh đang làm gì thế, jimin?

Jimin :  anh chuẩn bị đi ngủ 😴😴😴

JungKooK :  anh mặc gì khi ngủ?

Jimin :  không mặc gì cả

JungKooK :  gửi cho em tấm ảnh đi 🙂🙂🙂

Jimin :  nhưng tối lắm ☹️☹️☹️

JungKooK không sao đâu mà 😁😁😁

Jimin :  vậy để anh gửi

Jimin đã gửi cho bạn một ảnh

JungKooK :  ...___________________________ End chap 57 ______________

Danh sách chương: