Text House Of Kookmin Fifty

Jimin: kookie, em có yêu anh không? ^^~

JungKook: hãy cho em một lí do để yêu anh

Jimin: vậy là em không yêu anh sao? :(((

JungKook: ngốc

JungKook: chỉ một chữ 'yêu' không đủ để diễn tả hết tình cảm em dành cho anh đâu <3


.2B continue.