Text House Of Kookmin Fourty Five

Jimin:  jungkookie, em định khi nào thì kết hôn?

JungKook:  chuyện đó thì phải hỏi anh chứ :))).2B continue.