Fourty nine

Jimin :  jungkook, em yêu anh từ khi nào nhỉ :)))

JungKook :  từ cái nhìn thứ hai

Jimin :  sao lại thế?

Jimin :  tại sao lại không phải là từ cái nhìn đầu tiên?! ;-;

JungKook :  vì từ cái nhìn đầu tiên em đang bận...

Jimin :  bận?

JungKook :  bận ngất ngây trước vẻ đẹp của anh đấy, đồ ngốc <3

----------------------------------------------// End chap 49 //------------------

Danh sách chương: