Fourty two

Jimin :  nhận được quà chưa jungkook?

JungKook :  là anh tặng em?

Jimin :  có hâm không

Jimin :  của JiHyunie đấy

Jimin :  nhóc đó thích em lâu rồi

Jimin :  chẳng qua là ngại không dám nói

Jimin :  bây giờ phải để ông anh già này đi tỏ tình thay đây

Jimin :  jungkook, làm em rể anh đi :)))

JungKook :  oh

JungKook :  làm chồng anh thì em đồng ý

JungKook :  chứ làm em rể thì làm ơn tỉnh mộng đi!

----------------------------------------------// End chap 42 //------------------

Danh sách chương: