Text House Of Kookmin Lt Part 1 Gt Eighty Four

Jimin:  jungkook, sao mọi
người ai cũng đều nói em
sợ anh vậy :(

Jimin: bộ anh đáng sợ
lắm sao ;-;

JungKook:  không hề,
jimin :)

Jimin:  vậy em có sợ anh không :|

JungKook: 

Jimin:  tại sao??? ;-;

JungKook:  chỉ là bản tính
em vốn sợ 'vợ' thôi :)))))


___________________________ End chap 84 _____