Text House Of Kookmin Lt Part 1 Gt Eighty Three

JungKook:  jimin, anh có mỏi chân không?

Jimin:  không = =

JungKook:  anh chạy trong tâm trí em suốt 24/7 mà không mệt sao

JungKook:  TRÂU thế :)

Jimin:  ...___________________________ End chap 83 _____