Text House Of Kookmin Lt Part 1 Gt Fifty Eight

Jimin:  jungkook, sang nhà anh nha

Jimin:  nhà anh không có ai ở nhà cả

JungKooK:  ok anh yêu
😘😘😘

Jimin:  nhanh nha jungkook

Jimin: dasi run~ run~ run~

JungKooK:  em đến rồi mà có thấy ai ở nhà đâu

JungKooK:  khoá cửa mà

Jimin:  thì anh bảo là nhà anh không có ai ở nhà mà 😜😜😜

JungKooK:  🤬🤬🤬

JungKooK:  chia tay đi 😠

Jimin:  ok, tán thành ý kiến
👌👌👌

Jimin:  say goodbye 🙂🙂🙂

Jimin đã ofline 1 giây trước

JungKooK:  ...
.2B continue.