Text House Of Kookmin Lt Part 1 Gt Fifty Nine

JungKooK: cho em làm quen anh nha <3

Jimin: em có biết sự khác biệt giữa em và nhà là gì không?

JungKooK: không :|

Jimin: đó là nhà có cửa còn em thì không có 'cửa' :)))))


.2B continue.