Text House Of Kookmin Lt Part 1 Gt Fifty Seven

JungKooK: anh đang làm gì thế, jimin?

Jimin: anh chuẩn bị đi ngủ 😴😴😴

JungKooK: anh mặc gì khi ngủ?

Jimin: không mặc gì cả

JungKooK: gửi cho em tấm ảnh đi 🙂🙂🙂

Jimin: nhưng tối lắm ☹️☹️☹️

JungKooK: không sao đâu mà 😁😁😁

Jimin: vậy để anh gửi

Jimin đã gửi cho bạn một ảnh


JungKooK: ...

.2B continue.