Fourteen

Hobie :  JungKook, thực đơn mơ ước của chú là gì?

Kookie :  Sáng : "ăn" Jimin
                    Trưa : "ăn" Jimin
                    Tối : "ăn" Jimin
                    3 bữa phụ : "ăn" Jimin
                    :)))

Hobie :  ...

Hobie :  Khẩu vị thiệt nặng nha

Hobie :  Thảo nào ước mơ vẫn chỉ là ước mơ :)))

Kookie :  Em đau lòng quá :(((
-----------------------------------------------// End chap 14 //----------------
              

Danh sách chương: