Text House Of Kookmin Lt Part 1 Gt Fourteen

NamJoon: JungKook, thực đơn mơ ước của em là gì?

JungKook: Sáng "ăn" Jimin
Trưa "ăn" Jimin
Tối "ăn" Jimin
3 bữa phụ "ăn" Jimin
:)))

NamJoon: ...

NamJoon: Khẩu vị thiệt nặng nha

NamJoon: Thảo nào ước mơ vẫn chỉ là mơ ước :)))

JungKook: Em đau lòng quá man :(((
.2B continue.