Text House Of Kookmin Lt Part 1 Gt Fourty One


JungKookjimin, 1+2 có bằng 2+1 không?

Jimin:

JungKookvậy tại sao em yêu anh mà anh không yêu em?

Jimin.....  = ="

。   。   。   。


Jiminjungkook, 1-2 có bằng 2-1 không?

JungKookkhông

Jiminvậy em yêu anh thì làm đ*o gì anh phải yêu em!

JungKook........  ="=
.2B continue.