Text House Of Kookmin Lt Part 1 Gt Fourty Seven

Jimin: jungkookie, có muốn đi 'hẹn hò' với anh không?

JungKook: có chứ! :3

Jimin: xem phim?

JungKook:  sao cũng được

JungKook:  miễn có anh ở cùng em là được rồi <3

JungKook: vậy khi nào thì chúng ta đi? ^^

Jimin : 25h tối nay nhé! :)))


Jimin đã offline 1 giây trước.


JungKook: ...
.2B continue.