Text House Of Kookmin Lt Part 1 Gt Ninety Eight

JungKook:  hôm qua
anh lại thức muộn nữa
phải không?

Jimin:  sao em
biết?

JungKook:  vì em cũng
nghĩ đến anh nên không
ngủ được :)


___________________________ End chap 98 _____