Text House Of Kookmin Lt Part 1 Gt Ninety One

JungKook:  jimin, anh
nhắm mắt lại đi

Jimin:  làm gì?
=_=

JungKook:  khi nhắm
mắt lại anh thấy màu
gì?

Jimin: màu đen
-.-

JungKook: đó chính là
cuộc sống của em khi
không có anh

Jimin:  vậy là em phải
sống 'mù loà' như thế
cả đời luôn á?

Jimin:  tội nghiệp ghê
:<

JungKook:  ...

___________________________ End chap 91 _____