Pr fic <3

Không có chap mới, chỉ có fic mới <3
Hãy đón đọc!!

- Merry Christmas!!! -