Text House Of Kookmin Lt Part 1 Gt Seventy Five

JungKook :  jimin, hỏi anh nhé :)

Jimin :

JungKook :  123 bắt đầu từ số nào?

Jimin :  số 1

JungKook :  abc bắt đầu từ chữ nào?

Jimin :  chữ a

JungKook :  vậy tình yêu bắt đầu từ đâu? :)))

Jimin :  ...

Jimin :  anh không biết :|

JungKook :  ngốc thế

JungKook :  tình yêu bắt đầu từ em và anh chứ sao :)))))

___________________________ End chap 75 _____