Text House Of Kookmin Lt Part 1 Gt Seventy Six

JungKook : có phải anh từng hỏi em vì sao lại hay cười ngây ngô phải không?

Jimin :

JungKook : giờ thì em biết rồi

Jimin : tại sao?

JungKook : không phải từ lúc sinh ra em đã cười ngây ngô đâu

JungKook : mà là từ lúc bắt đầu yêu anh em mới như vậy đó :)


___________________________ End chap 76 _____