Thirty three

JeonJung : Có một truyền thuyết về trái táo

ParkJim : Cái này anh biết :)))

ParkJim : Tuy chưa chắc chắn nhưng người ta cho rằng trái táo chính là trái cấm

ParkJim : Adam và Eva đã ăn nó và bị đuổi khỏi vườn địa đàng

ParkJim : "Trái trí tuệ" đấy ^^

JeonJung : Yep, "trái trí tuệ"

JeonJung : Vậy nên anh phải ăn nhiều vào đấy nhé, Jimin :)))

ParkJim : ... ="=

-----------------------------------------------// End chap 33 //-----------------

Danh sách chương: