Text House Of Kookmin Part 1 Eighty Seven

JungKook:  jimin, tiêu
chuẩn người yêu của
anh là gì?

Jimin: một người
như em

JungKook:  vậy giờ ship
em sang làm người yêu
anh nhé :)))

Jimin:  không cần
đâu

Jimin:  anh chỉ muốn
một người yêu như em

Jimin:  còn em thì thôi,
miễn 'nợ' :)))))

JungKook:  ㅠㅠ___________________________ End chap 87 _____