TaeGi Couple

Sau khi tham khảo ý kiến, TaeGi là couple được yêu cầu nhiều nhất, vậy nên truyện lần này sẽ cho TaeGi lên sóng a~

Cảm ơn vì đã góp ý nhé =)))

Còn các couple khác sẽ dành dịp sau, chắc chắn sẽ cho lên sóng đầy đủ nha!

_____________________________

_______________________________

Fic mới, chuyển từ "Huých Tường" của Mê Dương nhé <3

Danh sách chương: