Fourty one


Kkooky : jimin, 1+2 có bằng 2+1 không?

Mminie :

Kkooky : vậy tại sao em yêu anh mà anh không yêu em?

Mminie : ..... = ="

。 。 。 。


Mminie : jungkook, 1-2 có bằng 2-1 không?

Kkooky : không

Mminie : vậy em yêu anh thì cũng đâu nhất thiết là anh phải yêu em!

Kkooky : ........ ="=---------------------------------------------// End chap 41 //------------------

Danh sách chương: