Text House Of Kookmin Part 1 Fourty

JungKookhi

Jiminhi

JungKookanh ăn gì chưa?

Jiminanh ăn gì chưa?

JungKookđang bắt chước em đấy à?

Jiminđang bắt chước em đấy à?

JungKook: i love you <3

Jiminanh ăn rồi
.2B continue.