Text House Of Kookmin Part 1 Ninety Five

JungKook:  hôm nay
em bị sét đánh

Jimin: đang nằm
viện sao?

JungKook:  tia sét ấy
đã quét qua khi em nhìn
thấy nụ cười rạng rỡ
của anh

JungKook:  em nghĩ em
bị tiếng sét tình yêu là
anh đánh trúng tim rồi
<3

Jimin: ồ, bị sét đánh
mà vẫn còn sống
được sao?

Jimin:  lạ ghê -.-

JungKook:  ... (    —_–)


___________________________ End chap 95 _____